Cơ quan - Đơn vị Nhà nước quản lý giá đất

Thực hiện tư vấn giải pháp, xây dựng, số hóa, triển khai bản đồ giá đất trực tuyến, quản lý kho dữ liệu giá đất, bất động sản, ban hành Bảng giá đất quy định hằng năm của tỉnh đến người dân trên nền Bandogiadat.com kết nối với các cổng thông tin điện tử chính quyền tại địa phương.

 

 

Doanh nghiệp

Cung cấp các công cụ, tiện ích để định giá, thẩm định giá, kinh doanh, quản lý, lưu trữ kho dữ liệu về giá đất, bất động sản cho doanh nghiệp theo yêu cầu đặc thù riêng, kết nối chung trên nền Bandogiadat.com

 

 

Cá nhân

Cung cấp các gói thành viên cho người dùng cá nhân đăng ký tài khoản, sử dụng các tính năng và tiện ích phù hợp.