I. TÌM KIẾM

 

Bandogiadat.com hỗ trợ tìm kiếm thông tin giá đất, bất động sản rất đa dạng, thông qua các cách thức tìm kiếm vị trí của công nghệ bản đồ số:

1. Tìm theo từ khóa

Nhập từ khóa bạn muốn tìm vào khung tìm kiếm (địa chỉ; địa danh; tọa độ;...). Nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột vào nút để bắt đầu quá trình tìm kiếm.


Mẹo: Bạn có thể nhập các từ khóa không dấu và không cần chính xác câu để tìm kiếm

 

2. Chọn bộ lọc

Bạn có thể tìm kiếm chính xác đoạn đường/phố trên bản đồ bằng các bộ lọc.

. Nhấn nút "Tìm kiếm nâng cao" để xuất hiện bộ lọc

. Chọn khu vực: Chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện, đường/phố, phân đoạn trong các bộ lọc.

 

 

 

 

II. XEM GIÁ ĐẤT

 

. Nhấn vào bất cứ đoạn đường/phố trên bản đồ hoặc nhấn vào nút (trong tìm kiếm nâng cao) để xem bảng giá đất.

. Xem bảng giá đất: Bảng giá đất thể hiện chi tiết các thông tin về đường/phố, phân đoạn, vị trí đất, loại đất, giá đất thị trường, giá đất của bạn, giá đất Nhà nước ban hành, giá đất theo hệ số K tương ứng qua nhiều năm.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập tài khoản để xem được Giá đất thị trườngGiá đất của bạn.


 

. Thể hiện phân đoạn khác nhau: Các đoạn đường/phố được số hóa và thể hiện theo đúng bảng giá đất quy định (kể cả tách hay gộp phân đoạn) của địa phương theo từng năm. Bạn có thể chọn vào các tên phân đoạn khác nhau (nếu có) trong cùng bảng giá đất để xem hiển thị trên bản đồ.

. Giáp ranh: Các đoạn đường/phố là ranh giới thuộc các quận/huyện khác nhau, được hiển thị thành các đoạn về phía quận/huyện trực thuộc.

. Chú thích vị trí đất: Rê chuột vào các vị trí đất trong bảng giá đất sẽ hiển thị thông tin chú thích quy định vị trí đất đó.

 

 

 

III. CHIA SẺ - PHẢN HỒI GIÁ ĐẤT

 

1. Chia sẻ giá đất

Nhấn chuột vào các biểu tượng Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Email trên bảng giá đất để chia sẻ thông tin vị trí và giá đất của đoạn đường đó với mọi người.

 

2. Phản hồi giá đất

1. Nhấn chuột vào nút "Phản hồi giá" trên bảng giá đất.

 

2. Chọn Vị trí đất, nhập Đơn giá đất bạn muốn phản hồi tại đoạn đường đó, nhập Thông tin liên hệ đến bạn (không bắc buộc), nhấn nút "Gửi phản hồi" để gửi thông tin phản hồi, đóng góp nhằm tăng độ chính xác thông tin giá đất của Bandogiadat.com.

 

 

 

 

IV. XEM BẤT ĐỘNG SẢN

 

. Xem nhanh giá bất động sản:
- Nhấn vào nút để Ẩn/Hiện tất cả BĐS trên bản đồ.
- Nhấn chuột vào biểu tượng BĐS để xem nhanh thông tin giá đất của các BĐS giao dịch trên thị trường.
. BĐS tham khảo của hệ thống.
. BĐS của chính tài khoản bạn đã cập nhật.

Lưu ý: Bạn chỉ xem được BĐS của bạn (sau khi đã đăng nhập).

 

. Xem chi tiết bất động sản: Nhấn vào "Click để xem chi tiết" trên BĐS để xem thông tin chi tiết về BĐS đó.

Lưu ý: Bạn chỉ xem được thông tin chi tiết BĐS của bạn.


 

 

 

V. ĐỊNH GIÁ BĐS

 

1. Đăng nhập hệ thống với tài khoản đăng ký tại Bandogiadat.com

2. Vào Menu -> chọn "Định giá bất động sản".

Mẹo: Nhấn phải chuột vào đoạn đường/phố trên bản đồ -> chọn "Định giá bất động sản" để định giá nhanh BĐS tại đoạn đường đó.

 

3. Chọn đoạn đường và vị trí đất trên các bộ lọc, chương trình sẽ tự động load dữ liệu đơn giá đất thị trường của hệ thống và của bạn (bạn có thể nhập mới hay điều chỉnh đơn giá đất thị trường của bạn).

4. Nhập diện tích đất, nhập tổng diện tích sàn xây dựng công trình trên đất.

5. Chọn loại BĐS, Số tầng của công trình, Loại công trình xây dựng để hệ thống tự động load đơn giá sàn xây dựng (bạn có thể nhập mới hay điều chỉnh đơn giá sàn xây dựng công trình).

6. Nhập chất lượng còn lại của công trình xây dựng để tính khấu hao.

7. Nhấn nút "Định giá" để tính giá trị BĐS.

 

 

 

 

VI. ĐỊNH VỊ

 

. Nhấn nút định vị để xác định vị trí hiện tại của mình trên bản đồ. Bạn có thể định vị trên mọi thiết bị di động, máy tính để bàn, máy tính xách tay...(không cần chế độ định vị của thiết bị).

 

 

 

VII. CHẾ ĐỘ XEM PHỐ (Street View)

 

. Kéo biểu tượng Street view thả vào các điểm trên bản đồ bạn muốn xem hình ảnh đường phố.

. Nhấn và rê chuột để di chuyển và xem hình ảnh đường phố.

 

 

 

 

VIII. KHO GIÁ ĐẤT - KHO BĐS CỦA BẠN

 

. Mỗi tài khoản đăng ký tại Bandogiadat.com được sử dụng (có thời hạn) tính năng lưu trữ và quản lý kho giá đất, kho bất động sản cho riêng mình.

. Thông tin giá đất và bất động sản riêng của bạn được hiển thị (sau khi được đăng nhập) trên cùng hệ thống bản đồ của Bandogiadat.com

Lưu ý: Chỉ có tài khoản đăng nhập của bạn mới xem và quản lý kho giá đất, bất động sản của bạn.

 

 

1. Quản lý kho giá đất

1. Đăng nhập hệ thống với tài khoản đăng ký tại Bandogiadat.com

2. Vào Menu -> chọn "Kho giá đất của bạn" hoặc nhấn nút phía dưới góc phải màn hình.

Mẹo: Nhấn phải chuột vào đoạn đường/phố trên bản đồ -> chọn "Cập nhật giá đất" để cập nhật nhanh giá đất trong kho.

 

3. Bạn có thể quản lý, tìm kiếm giá đất (bằng các bộ lọc), Thêm/Sửa/Xóa giá đất trong kho giá đất của bạn.

 

 

2. Quản lý kho bất động sản

1. Đăng nhập hệ thống với tài khoản đăng ký tại Bandogiadat.com

2. Vào Menu -> chọn "Kho bất động sản của bạn".

3. Bạn có thể quản lý, tìm kiếm, Thêm/Sửa/Xóa bất động sản trong kho bất động sản của bạn.